Blog

W szeroko pojętym przemyśle trudno znaleźć zakład – czy to produkcyjny, czy przetwórczy, czy wydobywczy – w którym do procesów nie byłyby wykorzystywane gazy niebezpieczne lub nie są one skutkiem…
Wiele obszarów, w szczególności zakładów pracy, ale również miejsc użytku publicznego, narażonych…
W normalnych warunkach tlen stanowi 16% składu powietrza. W placówka ochrony zdrowia,…
W poprzednim wpisie na temat gazów palnych pisaliśmy o niebezpieczeństwie, jakie zagraża…
Konsekwencją nagromadzenia się gazów wybuchowych w atmosferze może być ich samoistny zapłon,…
Zagrożenie wybuchem i pośrednio także zagrożenie pożarem, to poważny problem, który wpływa…
W wielu obiektach przemysłowych oraz przeznaczonych do użytku publicznego czy komercyjnego zachodzi…