Zastosowanie systemów detekcji gazu

Detekcja gazów niebezpiecznych w różnego rodzaju zakładach przemysłowych, punktach usługowych czy miejscach użyteczności publicznej ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i osobom korzystającym z tych miejsc. Ponadto detekcja gazu służy również wypracowaniu sprzyjających warunków pracy.

Detekcja gazu – co to znaczy?

Detekcja gazu to inaczej odczytywanie stężenia danego gazu w powietrzu, zwykle w pomieszczeniu zamkniętym. Odbywa się poprzez detekcję cząstek naładowanych, w materiale roboczym, jakim jest gaz. Jeżeli przez gaz przechodzi cząstka naładowana, wówczas jonizuje go, tzn. odrywa elektrony od atomów. Te z kolei docierają do anody, wytwarzając sygnał elektryczny, który następnie uruchamia sygnalizację akustyczno-optyczną.

 

Systemy detekcji gazu Sapel – zastosowanie

Systemy detekcji gazu Sapel znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz w innych zakładach pracy, gdzie konieczne zachowanie bezpieczeństwa i optymalnych warunków pracy.

  • Przemysł spożywczy – m.in. zakłady produkujące żywność, mleczarnie czy chłodnie. W tych miejscach niezbędne jest kontrolowanie m.in. tlenku węgla, dwutlenku węgla, amoniaku czy freonów.

  • Kotłownie – tutaj niezbędna jest przede wszystkim kontrola gazów ciepłowniczych.

  • Laboratoria, dezynfektornie i szpitale – w zależności od specyfiki pracy konieczna może być detekcja różnych gazów, m.in. tlenku etylenu.

  • Produkcja – w zależności od specyfiki pracy i wykorzystywanych materiałów konieczna może być detekcja innych gazów.

Ponadto detektory gazu wykorzystuje się także na basenach, w oczyszczalniach ścieków czy podziemnych garażach i tunelach.