Detekcja gazu w garażach, tunelach i parkingach

Detekcja gazu w garażu, tunelu i parkingu
(parkingi podziemne, obszary załadunku terminali logistycznych)
 
Ciągły monitoring stężenia czynników szkodliwych w powietrzu. System może pracować zarówno jako klasyczny system ostrzegawczy tlenku węgla (CO). Oprócz obowiązkowego pomiaru CO wymaganego stosownymi przepisami wskazany jest pomiar tlenków azotu (NOx) z uwagi na coraz większą liczbę pojazdów z silnikami wysokoprężnymi oraz LPG w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w instalacje gazowe. Praca w systemie automatycznego sterowania wentylacją.

Poznaj rozwiązania firmy Sapel: