Stacjonarne detektory gazu

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscach występowania gazów niebezpiecznych regulowane są przez liczne akty prawne, które wymagają m.in. stosowania stacjonarnych detektorów gazu w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo związane z wyciekiem lub nagromadzeniem się zbyt dużej ilości gazów palnych lub toksycznych. Oferta firmy Sapel obejmuje bardzo szeroki wybór stacjonarnych detektorów gazu i głowic gazometrycznych, które są jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa osób pracujących lub przebywających w miejscach, gdzie występuje ryzyko związane z gazami niebezpiecznymi.

Głowice gazometryczne

Głowice gazometryczne to nowoczesne urządzenie, których działenie oparte jest na technologii mikroprocesorowej. Ich funkcją jest monitorowanie obecności w atmosferze gazów toksycznych lub palnych, a także tlenu, który jest niezbędny do tego, by nastąpił zapłon. Głowice mogą posiadać różne sensory, opracowane w celu detekcji konkretnego gazu, mogą być również ustawione pod kątem pracy w różnych zakresach pomiarowych.

W naszej ofercie dostępne są następujące rodzaje głowic:

  • UNIGAS – przeznaczone są do detekcji gazów w lekko uprzemysłowionych obiektach, takich jak m.in. kotłownie, ogrzewane hale, baseny, laboratoria, chłodnie, oczyszczalnie ścieków;
  • EURO – wykorzystuje się je w obiektach przemysłowych, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem, np. w lakierniach, rozlewniach gazów, teminalach gazowych.

Wszystkie dostępne w ofercie Sapel głowice gazometryczne charakteryzują się niezawodną pracą oraz szeroką funkcjonalnością, która obejmuje nie tylko detekcję gazów, ale też dualny system kalibracji, wykrywanie uszkodzeń i stanów alarmowych czy funkcję autotestowania.

Zastosowanie stacjonarnych detektorów gazu

Stacjonarne detektory gazu przeznaczone są do wykrywania obecności niebezpiecznych gazów w atmosferze w obiektach przemysłowych lub lekko uprzemysłowionych. Są standardowym elementem systemów bezpieczeństwa w m.in. w halach produkcyjnych i magazynowych, kotłowniach, oczyszczalniach ścieków, stacjach kontroli pojazdów, chłodniach czy obiektach komercyjnych lub publicznych.

Jakie gazy wykrywają głowice gazometryczne Sapel?

W ofercie firmy Sapel dostępne są głowice gazometryczne, które są przeznaczone do wykrywania gazów niebezpiecznych – palnych i toksycznych. W zależności od swoich potrzeb możesz wyposażyć swój obiekt w stacjonarne detektory gazu, wykrywające obecność takich gazów, jak m.in.: tlenek węgla, LPG, wodór, metan, siarkowodór, amoniak, ksylen, etanol, chlor.

Równie ważny jest pomiar stężenia tlenu w atmosferze, ponieważ gaz ten jest jednym z warunków, które muszą zostać spełnione, aby mogło dojść do zapłonu gazów palnych.

Jak działają stacjonarne detektory gazu?

W głowicach gazometrycznych dochodzi do konwersji stężenia danego gazu niebezpiecznego na sygnał elektryczny. Stamtąd informacja o wartości stężenie jest przesyłana do centrali, gdzie uruchamiane są sygnał alarmowy oraz sterowanie systemami bezpieczeństwa.