Detekcja gazu w zakładach przemysłowych

Detekcja gazu w zakładzie przemysłowym
(produkcja lodów, urządzeń gaśniczych, wytwórnie napojów gazowanych, browary, wytwórnie wódek)
 
Monitoring jakości powietrza w biurach i magazynach produkcyjnych. Kontrola CO2/O2 przy procesach produkcyjnych i fermentacyjnych. Ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz ocena zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi.

Poznaj rozwiązania firmy Sapel: