Detekcja gazu w kotłowni

system detekcji gazu w kotłowni - detekcja gazu w kotłowni

Ciągły monitoring gazu wybuchowego, napędzającego piece, jest absolutną koniecznością w miejscach, w których zlokalizowane są instalacje i urządzenia gazowe. Gazowym paliwem napędowym jest głównie metan, propan butan czy tlenek węgla.

 

System detekcji gazu w kotłowni – jaką pełni funkcję

System detekcji gazu w kotłowni ma zapewnić skuteczną ochronę przed wybuchami gazów palnych oraz zatruciem w wyniku ulatniania się gazów trujących, jak choćby właśnie wspomnianego tlenku węgla (CO). W przypadku wykrycia wycieku gazu palnego lub innego gazu niebezpiecznego centrala powinna w automatyczny sposób odciąć dopływ gazu do obiektu. Detektory rozmieszczone nad piecami muszą być sprawne i odpowiednio skalibrowane. Nie powinny być wyeksponowane na działanie promieni słonecznych.

 

Czujnik czadu w kotłowni – ochrona przed śmiertelnym zatruciem

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń w kotłowniach, ich wadliwość lub niedokładny montaż mogą być przyczyną ulatniania się do atmosfery spalin, zawierających śmiertelnie niebezpieczny i niestety bezwonny tlenek węgla (czad), który nawet w niewielkim stężeniu doprowadzić do poważnego zatrucia lub nawet utraty życia. Stąd też detekcja gazu w kotłowni jest skutecznym sposobem na zabezpieczenie się przed jego szkodliwym działaniem.

Gdzie zamontować czujnik czadu?

System alarmująco-odcinający musi bezwzględnie znajdować w miejscu do tego przeznaczonym. Najszybsze poinformowanie o niebezpieczeństwie możliwe jest, kiedy czujnik czadu w kotłowni zostanie zamontowany dokładnie tam, gdzie występuje wysokie ryzyko skumulowanie się dużej ilości gazu – w odległości około 1-3 m od potencjalnego źródła.

 

Na jakiej wysokości zamontować czujnik czadu?

Systemy detekcji gazu w kotłowniach powinny zawierać czujniki czadu, zawieszone mniej więcej na wysokości, na jakiej znajduje się głowa dorosłego człowieka, czyli na wysokości 1,5m-2m, przy jednoczesnym zachowaniu przynajmniej 30 cm odległości od sufitu.

 

Gdzie zamontować czujnik gazu propan butan?

Propan butan jest gazem cięższym od powietrza, dlatego czujnik tego gazu powinien znajdować się na dole ściany, jednak nie niżej niż 30 cm od podłogi. Optymalna odległość od źródła gazu to 1-3 m. Należy pamiętać o tym, że w jego pobliżu nie powinno być źródeł wilgoci.

Poznaj rozwiązania firmy Sapel: