Detekcja gazu w malarniach

Detekcja gazu w malarni
Laboratoria
(produkcja odczynników, substancji farmaceutycznych, itp.)
 
Zabezpieczania pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem ale także i przede wszystkim przed przekroczeniem wartości normatywnych NDS/NDSCH. Ochrona zarówno obiektów jak również ludzi.

Poznaj rozwiązania firmy Sapel: