Sapel » Jak działają detektory gazu?

Jak działają detektory gazu?

Zastanawiasz się, jak działają detektory gazu? Jaka technologia i zasady fizyki lub chemii pozwalają skutecznie wykryć niebezpieczne stężenie gazów palnych albo toksycznych w atmosferze danego obiektu? Poznaj zasadę działania detektorów gazu i dowiedz się, dzięki jakim technologiom możesz zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w danym obiekcie, a także znajdującej się w nim infrastrukturze.

jak działają detektory gazu?

Sensor – klucz do działania detektorów gazu

Detektory gazu tak naprawdę są detektorami cząstek naładowanych z danym gazem. Kiedy do detektora dostanie się próbka powietrza, zawierająca cząsteczki określonego gazu, dochodzi wówczas do oderwania elektronów od ich atomów. Z kolei te elektrony docierają do anody, wytwarzając w ten sposób sygnał elektryczny, który jest rejestrowany przez elektroniczny system detekcji.

Każdy detektor gazu zawiera w sobie sensor, który reaguje na dany gaz. W większości przypadków powstają one z kasyterytu, czyli dwutlenku cyny. Materiał ten jest półprzewodnikiem. W przypadku reakcji z utleniającym się gazem zmienia on swoje właściwości przewodzenia prądu. Jako że sensor jest bardzo wrażliwy na kontakt z wodorem i tlenem, to wraz ze wzrostem ich stężenia dochodzi do zmiany współczynnika przewodzenia prądu w kasyterycie. Właśnie ta wielkość pozwala określić stężenie danego gazu elektrycznego w atmosferze. Jeżeli przekroczy ona wartość określoną w urządzeniu, wówczas uruchamia się sygnał akustyczno-optyczny, a w przypadku centrali sterującej automatycznie podejmowane są takie działania, jak m.in. odcięcie źródła gazu, wyłączenie instalacji elektrycznej czy uruchomienie systemu wentylacyjnego.

Jakie rodzaje sensorów wyróżniamy?

Detektory gazu mogą zawierać różne rodzaje sensorów, które z kolei wpływają na zastosowanie danego urządzenia. Wyróżnić możemy tu np. czujniki katalityczne i działające w podczerwieni – wykorzystuje się je do detekcji gazów palnych. Z kolei w urządzeniach przeznaczonych do wykrywania gazów toksycznych, stosuj się sensory półprzewodnikowe oraz elektrochemiczne.

Pamiętaj o kalibracji sensorów

Każdy sensor gazu niebezpiecznego wymaga kalibracji, niezależnie od swojego typu, budowy, żywotności czy zakresu pomiarowego. W ogólnym skrócie – kalibracja detektorów odbywa się poprzez poddanie sensora działaniu mieszaniny gazu z powietrzem.

Każdy typ sensora wymaga kalibracji w innym okresie. Sensory półprzewodnikowe mogą być kalibrowane nawet w odstępie 3 lat. Jest to dość długi okres w porównaniu z sensorami elektrochemicznymi, które wymagają kalibracji co pół roku.