Sapel » Jakie zagrożenie dla placówek ochrony zdrowia stanowi atmosfera wzbogacona w tlen?

Jakie zagrożenie dla placówek ochrony zdrowia stanowi atmosfera wzbogacona w tlen?

W normalnych warunkach tlen stanowi 16% składu powietrza. W placówka ochrony zdrowia, ze względu na stosowanie tlenu jako środka wspomagającego leczenie lub utrzymanie pacjenta przy życiu, stężenie tlenu w atmosferze może przekraczać 23,5%, co oznacza atmosferę wzbogaconą w tlen. Ta niestety niesie ze sobą zagrożenia, związane m.in. z podniesionym ryzykiem wystąpienia pożarów lub wybuchów gazów palnych. Dowiedz się, jakie zagrożenia dla placówek medycznych stanowi atmosfera wzbogacona w tlen i jakie środki zapobiegawcze należy stosować, aby uniknąć bezpośredniego zagrożenia.

Jakie zagrożenie dla placówek ochrony zdrowia stanowi atmosfera wzbogacona w tlen

Pandemia COVID-19 – jak uwidoczniła problemy z atmosferą wzbogaconą w tlen w placówkach ochrony zdrowia?

W czasie pandemii COVID-19 wielu hospitalizowanych pacjentów wymagało leczenia poprzez donosowe podanie tlenu o wysokiej prędkości przepływu. W związku z koniecznością wyposażenia wielu oddziałów szpitalnych w instalację i aparaturę do tlenoterapii, okazało się, że nie w każdym przypadku systemy wentylacyjne były w stanie utrzymywać atmosferę, która jest wzbogacona w tlen.

Jakie zagrożenia stanowi atmosfera wzbogacona w tlen?

Tlen jest jednym z warunków koniecznych do tego, aby doszło do zapłonu. Dwa pozostałe to paliwo, czyli gaz palny, a także iskra, czyli czynnik wywołujący zapłon – może być nim wyładowanie elektryczne lub inne źródło energii albo czynnik termiczny, który może prowadzić do samozapłonu.

Zatem już sama atmosfera wzbogacona w tlen stwarza podwyższone ryzyko zapłonu gazów niebezpiecznych. Niestety w placówkach ochrony zdrowia ryzyko to jest podniesione przez inne czynniki.

W salach szpitalnych znajduje się wiele materiałów tekstylnych, takich jak pościele, ubrania pacjentów czy uniformy personelu medycznego. W atmosferze wzbogaconej w tlen materiały te również są znacznie lepiej utlenione. To niestety powoduje, że w przypadku zaistnienia pożaru płoną znacznie szybciej. Sytuację jeszcze bardziej mogą pogarszać stosowane kremy na bazie węglowodorów, które podtrzymują ogień. Atmosfera oraz materiały wzbogacone w tle stają się znacznie bardziej podatne na zapłon, przez co nawet słabe źródło energii może do niego doprowadzić.

Jak zapobiegać zagrożeniom?

Aby uniknąć pożarów należy pomieszczenia szpitalne poddawać cyklicznej kontroli stężenia tlenu. Czujniki tlenu powinny być zawsze prawidłowo skalibrowane i posiadać aktualne przeglądy techniczne. Oprócz tego:

  • systemy wentylacyjne muszą być zdolne do utrzymywania atmosfery wzbogaconej w tlen;
  • personel musi zostać przeszkolony w prawidłowym obchodzeniu się z tlenem oraz działaniem zaworów odcinających tlen;
  • niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia i gorącego sprzętu w pomieszczeniach z atmosferą wzbogaconą w tlen;

Systemy detekcji gazów, w tym również czujniki tlenu, które pomogą skutecznie kontrolować stan atmosfery, dostępne są w ofercie firmy Sapel.