UKS 2000 – Kontroler uziemienia cystern

W związku z ryzykiem wybuchu mieszaniny paliw płynnych i powietrza lub innych utleniaczy istnieje obowiązek uziemienia cystern na frontach nalewowych. Celem takiego działania jest odprowadzenie do ziemi nagromadzonych ładunków przed napełnieniem lub opróżnieniem cysterny. Dla uziemienia takich cystern stosuje się urządzenie typu UKS-2000. Przeznaczone jest ono do kontroli owego uziemienia cystern samochodowych i kolejowych w trakcie napełniania zbiorników na terminalach paliw oraz na stacjach benzynowych.

Kontroler uziemienia cystern - UKS 2000

Charakterystyka

Urządzenie typu UKS-2000 przeznaczone jest do kontroli uziemienia cystern samochodowych i kolejowych w czasie napełniania zbiorników na terminalach paliw oraz stacjach benzynowych. Brak uziemienia lub jego zwiększona wartość jest sygnalizowana optycznie i powoduje blokadę załączenia pompy paliwowej. Kontroler uziemienia cystern UKS-2000 składa się z zespołu pomiarowego ZP montowanego w pobliżu cysterny oraz zespołu kontrolnego. Oba zespoły połączone są iskrobezpieczną dwużyłową linią o dowolnej polaryzacji.

Dane techniczne

Napięcie zasilające zespołu ZK
230V, 50Hz
Pobór mocy
4VA
Tolerancja napięcia zasilającego
10%, -15%
Napięcie linni zasilającej
12V, /- 0,2V
- zespół ZP odłączony
12V, /-0.2V
- rezystancja uziemienia <10R
7V, /- 0.2V
- rezystancja uziemienia >10R
9V, /-0.2V
Progowa wartość uziemienia
10R (moźliwośź nastawy od 5...100R)
Sygnał wyjściowy zespołu ZK
Styk przekaźnika RM96P-12V, AC250V, 8A
Max. Rezystancja linni zasilającej
10R
Stopień ochrony zespołu ZP
IP-54
Stopień ochrony zespołu ZK
IP-60
Temperatura pracy
-25... 55*C
Wymiary zespołu pomiarowego ZP
127x126x103mm
Wymiary zespołu kontrolnego ZK
94,5x70x58mm
Masa zespołu ZP
0.40kg
Masa zespołu ZK
0.70kg
Stopień ochrony (ATEX)
- dla ZK
II (2)G [EEx ia] IIA
- dla ZP
2G EEx ia IIA T4
Nr certyfikatu
KDB 05ATEX272X

Schemat podłączeń

UKS - schemat połączeń

Zapytaj o produkt  Zobacz również pozostałe produkty:

  Kontroler uziemienia cystern – budowa

  Kontroler uziemienia cystern – urządzenie typu UKS-2000 – składa się z zespołu pomiarowego ZP, który montowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie cysterny, oraz z zespołu kontrolnego. Oba elementy łączy iskrobezpieczna, dwużyłowa linia o dowolnej polaryzacji.

   

  Sygnalizacja problemów z uziemieniem

  Jeśli nie ma uziemienia lub jego wartość zwiększa się, kontroler uziemienia cystern poinformuje o tym sygnałem optycznym. Jednocześnie włączona zostanie blokada uruchomienia pompy paliwowej.

   

  Zastosowanie kontrolera uziemienia cystern

  Należy mieć świadomość, że wykorzystanie kontrolera uziemienia cystern UKS-2000 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa operatorów tych urządzeń i wszystkich osób, które znajdą się w ich pobliżu. Paliwa płynne w połączeniu m.in. z powietrzem są w stanie stworzyć mieszaninę wybuchową. Często impulsem do ich wybuchu lub zapalenia się są iskry elektryczne, które pochodzą od ładunków elektrostatycznych, znajdujące się w produkcie naftowym, na powierzchni nieuziemionych ciał przewodzących i nieprzewodzących. Jeśli przy napełnianiu lub opróżnianiu cysterny z paliwa płynnego pojawi się taka iskra, będzie to groziło realnym niebezpieczeństwem wybuchu. Uziemienie spowoduje, że nic takiego się nie stanie.