GWT 1 CO/LPG – Detektor tlenku węgla (CO) i LPG

Czujnik tlenku węgla Sapel GWT1 to funkcjonalne urządzenie, które poprawia bezpieczeństwo korzystania z garaży podziemnych i parkingów poprzez kontrolę stężenia tlenku węgla oraz gazu LPG. Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją detektora tlenku węgla GWT1 oraz jego funkcjonalnością i obsługą.

Detektor/czujnik tlenku węgla (CO) i gazu propan butan LPG - wykrywanie tlenku węgla
Pobierz Katalog w PDF
Przeznaczenie i opis

Detektory gazów serii GWT1 CO/LPG to nowoczesne, oparte na technice mikroprocesorowej urządzenia, służące do monitorowania obecności gazów w otaczającej atmosferze np.: wykrywania tlenku węgla (CO) lub propan-butanu (LPG). W zależności od aplikacji, detektor może być wyposażony w różne rodzaje sensorów oraz pracować w różnych zakresach pomiarowych. Przy konstruowaniu urządzenia zwrócono szczególna uwagę na funkcjonalność, niezawodność oraz ergonomię użytkowania. Podstawowe cechy funkcjonalne detektorów:

•    dualny, cyfrowy system kalibracji
•    detekcja uszkodzenia, stanów alarmowych oraz funkcji testowych
•    sygnalizacja statusu pracy
•    informacja o konieczności wykonania rekalibracji
•    sterowanie elementami automatyki

Zastosowanie

Detektory GWT1 CO/LPG przeznaczone są do sterowania wentylacją oraz sygnalizacja ostrzegawczą w garażach i parkingach podziemnych oraz innych obiektach w których istnieje ryzyko wzrostu koncentracji w/w  mediów tj. tlenek węgla, propan butan.

Dane techniczne
Zasilanie
220-240VAC, 50Hz (opcjonalnie12VDC)
Pobór mocy
1,5W (max.3W)
Zasilanie buforowe (wersja AKU)
12V
Czas podtrzymania
2-3h
Metoda aplikacji atmosfery
dyfuzyjna
Typ czujnika
półprzewodnikowy
Rodzaj pracy
ciągły
Indykacja wyniku pomiaru
LED
Sygnalizacja stanów alarmowych
opt. akust.
Wyjścia decyzyjne
WD-1, WD-2
stykowe/przełączane 220V/3A
ALM
napięciowe 12VDC (max 0.1A)
Klimatyczne warunki pracy
Temperatura otoczenia
0-40*C
Wilgotność względna
30-95%RH
Ciśnienie atmosferyczne
1000kPa /- 10kPa
Wymiary
82(105)x158x55 mm

Zapytaj o produkt  22 886 62 24

  Czujnik CO GWT V1 – zastosowanie

  Zasadniczą funkcją czujnika jest detekcja tlenku węgla w obiektach takich jak podziemne garaże czy parkingi. Podwyższona koncentracja tego gazu sygnalizowana jest poprzez informację świetlno-dźwiękową. Wykrywanie tlenku węgla oraz gazów wybuchowych nie jest jednak jedyną funkcją urządzenia Sapel GWT V1 – czujnik umożliwia również sterowanie systemem wentylacji oraz sygnalizacji ostrzegawczej tych obiektów.

   

  Jakie gazy może wykrywać detektor CO?

  Detektor GWT w przedstawianej wersji przeznaczony jest do wykrywania nadmiernego stężenia tlenku węgla oraz gazu LPG. Dostępne są również detektory które umożliwiają wykrywanie innych niebezpiecznych gazów, takich jak m.in. wybuchowy metan (CH4) czy silnie zanieczyszczające atmosferę, szkodliwe tlenki azotu (NOx).

   

  Jak działają czujniki tlenku węgla i LPG?

  Pomiar stężenia tlenku węgla oraz gazu LPG odbywa się cyklicznie dzięki znajdującemu się w wykrywaczu mikroprocesorowi. Detektor GWT V1 CO/LPG wyposażony jest w dwa sensory, które są odpowiedzialne za wykrywanie CO oraz LPG.

  • Sensor elektrochemiczny – przeznaczony jest do wykrywania nadmiernego stężenia tlenku węgla (CO). Na poziomie elektrody znajdują się związki chemiczne, które reagują z tlenkiem węgla. W wyniku tej reakcji uwalniają się elektrony, które tworzą impuls elektryczny wprost proporcjonalny do koncentracji gazu.

  • Sensor półprzewodnikowy – w urządzeniu odpowiedzialny jest za detekcję gazu LPG. Zasada jego działania opiera się o zmianę rezystywności, która jest skutkiem tworzenia się wiązań chemicznych na ogrzanej powierzchni elementu detektora.

  Stężenie gazu jest konwertowane na sygnał elektryczny, który po przekroczeniu alarmowych wartości uruchamia sygnał akustyczno-optyczno. Zamknięty w urządzeniu mikroprocesor wysyła również sygnały decyzyjne o uruchomieniu systemów bezpieczeństwa, tj. wentylacji lub sygnalizacji alarmowej obiektu.

   

  Informacja o statusie urządzenia

  Detektor informuje również o swoim statusie za pomocą diod LED umieszczonych na pulpicie. Mogą one informować o awarii, pracy w trybie specjalnym lub alarmowym stanie stężenia szkodliwych gazów.

   

  Autokontrola urządzenia

  Detektor tlenku węgla dzięki mikroprocesorowi i specjalnemu oprogramowaniu nadzoruje swoje funkcje diagnostyczne. W tym celu neutralizuje wpływ czynników zewnętrznych, uśrednia pomiary oraz nadzoruje pracę czujnika. Dzięki temu urządzenie pracuje stabilnie i bezawaryjnie, czego istotnym następstwem jest niski koszt jego eksploatacji.

   

  Gdzie umieścić detektor LPG / CO i jak go zamontować?

  Detektory powinny być zlokalizowane w sposób uwzględniający specyfikę gazu, który mają za zadanie wykryć. Jego zasięg wynosi 8-10 metrów, zatem liczba urządzeń powinna być adekwatna do wielkości przestrzeni. Uwzględnić należy także gęstość gazu w stosunku do gęstości powietrza, w związku z tym:

  • wykrywanie tlenku węgla, którego gęstość jest zbliżona do gęstości powietrza, odbywa się na wysokości 150-180 cm od podłoża;

  • detekcja LPG, gazu cięższego od powietrza, możliwa jest na wysokości 30 cm od podłoża.

  Urządzenie montuje się na ścianie za pomocą dwóch kołków rozporowych o średnicy 6 milimetrów.