Sapel » Typowe przykłady obszarów wymagających stałej kontroli stężenia gazów niebezpiecznych w atmosferze

Typowe przykłady obszarów wymagających stałej kontroli stężenia gazów niebezpiecznych w atmosferze

Wiele obszarów, w szczególności zakładów pracy, ale również miejsc użytku publicznego, narażonych jest na ulatnianie się gazów palnych lub toksycznych, które stanowią bezpośrednie niebezpieczeństwo dla osób przebywających wewnątrz lub dla infrastruktury. W takich miejscach przepisy jasno określają konieczność stałej kontroli ich stężenia w atmosferze. O jakich obszarach mowa? Poznaj kilka najbardziej typowych przykładów.

Typowe przykłady obszarów wymagających stałej kontroli stężenia gazów niebezpiecznych w atmosferze

Rafinerie i obiekty petrochemiczne

W tych obszarach przetwarzane są mieszaniny ropy naftowej oraz różnego rodzaje mieszanki węglowodorowe, które stanowią duże zagrożenie wybuchem. W zakładach petrochemicznych i innych zakładach przemysłowych, zachodzi zagrożenie ze strony metanu, benzenu czy etylenu. Zagrożeniem są ta także gazy toksyczne, takie jak na przykład dwutlenek siarki. Stąd obszary te wymagają stosowania systemów detekcji gazów niebezpiecznych.

Oczyszczalnie ścieków

Są to obiekty, w których istnieje spore zagrożenie ze strony różnych gazów niebezpiecznych. Ulatniające się gazy toksyczne to między innymi siarkowodór, amoniak czy dwutlenek siarki. Z drugiej strony wydobywający się ze ścieków metan stanowi zagrożenie wybuchem.

Kotłownie

W kotłowniach stosowane są gazy będące paliwem napędowym, m.in. propanbutan. Zagrożenie stanowią też metan i tlenek węgla, który w niewielkim stężeniu może być śmiertelnym niebezpieczeństwem. Dlatego konieczne są czujniki czadu oraz innych gazów niebezpiecznych, rozmieszczone w pobliżu miejsc, gdzie istnieje możliwość wycieku tych gazów.

Parkingi, garaże i tunele

W tych obiektach konieczna jest kontrola stężenia spalin w atmosferze, ponieważ o ile na wolnym powietrzu nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, o tyle w zamkniętych przestrzeniach mogą być dużym problemem. Stąd w tego typu obiektach konieczne jest wykorzystanie detektorów tlenku węgla i czujników tlenków azotu (NOx). Systemy detekcji gazów niebezpiecznych powinny być wyposażone w centrale sterujące wentylacją obiektu.

Hale produkcyjne i magazyny

W szeroko pojętym przemyśle w procesach produkcji wykorzystuje się bardzo zróżnicowane gazy niebezpieczne. Dlatego zakłady muszą być wyposażone we właściwe czujniki gazów niebezpiecznych, kontrolujące stężenie wybranych gazów w atmosferze.

Przemysł rolniczy

Przemysł rolniczy również generuje gazy niebezpieczne. Dotyczy to przede wszystkim metanu, czyli silnie wybuchowego gazu, który ulatnia się z oborników, odpadów gospodarczych oraz biogazowni. Obiekty trudniące się przemysłem rolniczym powinny być zatem wyposażone w czujniki metanu.