Projektowanie systemu zabezpieczenia

Oferujemy bezpłatną wizję lokalną oraz przedstawiamy koncepcję lokalnego systemu zabezpieczenia.

Projektowanie systemu zabezpieczenia

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia tylko i wyłącznie z zaawansowanymi systemami do detekcji gazów. Stosowane są one w szerokiej grupie branż chociażby w przemyśle chemicznym, energetycznym czy spożywczym. Duży procent całości oferowanych urządzeń stanowią systemy do detekcji tlenku węgla i LPG stosowane w garażach. Jednak najbardziej zaawansowaną technologicznie grupę stanowią systemy zapewniające pełen monitoring (na bieżąco) obiektu wraz z archiwizacją wartości zmierzonych w danym czasie oraz wydrukiem raportów pomiarowych (rodzina urządzeń GWT). Takie systemy zapewniające kompletną ochronę monitorowanego obiektu są rozwiązaniem najbezpieczniejszym dla Klienta. Często jednak, ze względów ekonomicznych Klienci nie mogą pozwolić sobie na tak rozbudowany system. Dlatego też nasze wieloletnie doświadczenie oraz świadomość tradycji najstarszej w branży firmy, motywuje nas do oferowania Klientom sprawdzonych rozwiązań, gwarantujących bezpieczeństwo ludzi i zapewniających ochronę obiektów ściśle dopasowanych do potrzeb i możliwości finansowych Klienta.

Zapytaj o usługę    Poznaj rozwiązania firmy Sapel: