Sapel » Co zrobić, gdy włączy się czujnik gazu?

Co zrobić, gdy włączy się czujnik gazu?

W okresie grzewczym mieszkańcy domów i mieszkań ogrzewanych piecami węglowymi lub gazowymi muszą wykazać się szczególna troską o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Skutecznie pomagają w tym czujniki gazu, które w przypadku wykrycia wycieku gazu niebezpiecznego z instalacji alarmują domowników o zagrożeniu. Dowiedz się, jak prawidłowo zareagować, kiedy włączy się czujnik gazu w mieszkaniu.

Czujnik gazu piszczy – co robić?

Po zamontowaniu czujnika gazu należy przede wszystkim uświadomić wszystkich domowników o tym, że sygnał alarmowy prostych czujników tlenku węgla lub gazu ziemnego nie rozwiązuje problemu, ale informuje o niebezpieczeństwie i wymaga podjęcia szybkich i stanowczych kroków, które mają na celu ochronę zdrowia i życia rodziny. Dlatego po usłyszeniu sygnału alarmowego nie można go po prostu wyłączyć. Pamiętaj, że każdy alarm jest ważny i za każdym razem trzeba liczyć się z poważnym zagrożeniem – tlenek węgla niesie bardzo wysokie ryzyko śmiertelnego zatrucia, natomiast gaz ziemny, po osiągnięciu odpowiednio wysokiego stężenia, może być przyczyną wybuchu.

Otwórz okna

W pierwszej kolejności należy otworzyć okna. Jednakże musisz pamiętać o tym, że należy zrobić to nie tylko w pomieszczeniu, w którym znajdują się piec i czujnik gazu, ale w całym domu lub mieszkaniu. Konieczne jest bowiem wywołanie przeciągu, który pomoże zredukować stężenie gazu niebezpiecznego w lokalu.

Powiadom o niebezpieczeństwie wszystkich lokatorów i sąsiadów

Zadbaj o to, żeby o niebezpieczeństwie dowiedział się każdy, kto może być zagrożony. Każdy z lokatorów domu, w którym czujnik gazu zasygnalizował wyciek z instalacji, musi mieć czas na bezpieczne opuszczenie mieszkania.
Ewakuuj siebie i pozostałych mieszkańców

Mieszkanie lub dom, w którym zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla bądź wybuchu gazu ziemnego należy niezwłocznie opuścić. Pamiętaj jednak o tym, aby ewakuacja przebiegała sprawnie i bez zbędnej paniki.

Wezwij pomoc

Po upewnieniu się, że nikomu nic nie grozi, należy poinformować o zagrożeniu odpowiednie służby. Konieczna będzie interwencja straży pożarnej, a w przypadku osób poszkodowanych także pogotowia ratunkowego. Pomoc wezwiesz, dzwoniąc pod numer 112.

Udziel pomocy poszkodowanym

Osobom poszkodowanym należy udzielić pierwszej pomocy, dbając przy tym o swoje bezpieczeństwo. Dlatego osoby, u których występują objawy zatrucia czadem, powinny zostać jak najszybciej wyprowadzone z budynku, w którym wystąpił wyciek gazu.

Jak udzielić pomocy osobie z objawami zatrucia czadem?

Priorytetowym działaniem powinno być zapewnienie osobie zatrutej tlenkiem węgla dostępu do świeżego powietrza. Nawet jeśli miałoby się to wiązać z wybiciem szyby w oknach czy wyważeniem drzwi.

Następnie należy przystąpić do ewakuacji, pod warunkiem, że nie stanowi ona dla ryzyka uszczerbku na zdrowiu dla osoby poszkodowanej. Bezzwłocznie zadzwoń pod numer 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

W przypadku, kiedy poszkodowana osoba nie oddycha i ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast przystąpić do resuscytacji i kontynuować udzielanie pomocy aż do przyjazdu pogotowia.

Jak rozpoznać objawy zatrucia tlenkiem węgla?

Zatrucie tlenkiem węgla stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia, dlatego w przypadku zauważenia u kogokolwiek objawów, należy podjąć wymienione i omówione wyżej działania. Do objawów zatrucia czadem należą:

  • ogólne osłabienie,
  • bóle głowy,
  • duszności,
  • senność,
  • przyspieszone tempo pracy serca,
  • utrata przytomności.

Utrata przytomności, nawet jeśli nie skończy się śmiercią osoby poszkodowanej, to może prowadzić do poważnych powikłań, będących efektem uszkodzenia tkanek mózgu przez niedotlenienie.

Każdy piec może się zepsuć – zamontuj czujnik gazu

Piece grzewcze to po prostu urządzenia, które mogą ulegać awariom. O ile w przypadku gazu ziemnego jesteśmy w stanie wyczuć niebezpieczeństwo dzięki dodawaniu do niego substancji zapachowych, o tyle wobec podstępnego działania tlenku węgla człowiek pozostaje całkowicie bezbronny, jego jedynym sprzymierzeńcem są właśnie czujniki czadu.

Czujnik tlenku węgla i detektor gazu ziemnego informują o niebezpieczeństwie po wykryciu nawet śladowych ilości gazów niebezpiecznych. Daje to bardzo duże szanse na podjęcie skutecznego działania, które ma na celu ochronę wszystkich obecnych w budynku osób przed zatruciem czadem lub skutkami wybuchu gazu ziemnego.

Czujnik tlenku węgla – gdzie zamontować?

Czujnik czadu należy zamontować:

  • w odległości od 1 do 5 metrów od pieca,
  • na wysokości od 1,5 do 2 metrów nad ziemię,
  • minimum 30 centymetrów odległości od sufitu.

Gdzie zamontować czujnik gazu ziemnego?

Czujnik gazu ziemnego należy umieścić w odległości 30 centymetrów od sufitu i nie dalej niż 6 metrów od pieca. Czujnik powinien znajdować się powyżej krawędzi drzwi i okien, z dala od kratek i szybów wentylacyjnych.