Sapel » Punktowa detekcja gazów – poznaj najważniejsze zasady użycia selektywnych detektorów

Punktowa detekcja gazów – poznaj najważniejsze zasady użycia selektywnych detektorów

W wielu obiektach przemysłowych oraz przeznaczonych do użytku publicznego czy komercyjnego zachodzi konieczność skutecznej detekcji gazów niebezpiecznych. Ich nadmierne stężenie i skutki, jakie w atmosferze wywołuje rosnące stężenie wyciekającej substancji, mogą powodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowie osób przebywających w obiekcie, a także bezpieczeństwa mienia i infrastruktury.

Co wpływa na skuteczność działania systemu detekcji gazów niebezpiecznych?

System detekcji gazów niebezpiecznych w obiekcie musi być bardzo dokładnie zaprojektowany i zrealizowany z uwzględnieniem wszystkich czynników, które wpłyną na jego skuteczną pracę. Aby zapewnić sprawność i skuteczność działania systemu detekcji gazów, należy zadbać o:

 • dobór wysokiej klasy sprzętu, tj. detektorów, sensorów, podzespołów czy wreszcie centrali sterujących;
 • uwzględnienie planu budowy obiektu, jego specyfikę i ograniczenia natury technicznej;
 • ustalenie właściwości fizykochemiczne gazów niebezpiecznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwo korzystania z obiektu;
 • znalezienie odpowiednich miejsc do umieszczenia detektorów;
 • dobór urządzeń właściwych do występujących w obiekcie gazów niebezpiecznych.

Gdzie niezbędne są systemy detekcji gazów niebezpiecznych?

Pierwszą grupą obiektów, w których zachodzi absolutna konieczność zainstalowania systemów detekcji gazów, są obiekty o charakterze przemysłowym. Do prawidłowego przebiegu produkcji bardzo często niezbędne jest wykorzystywanie gazów niebezpiecznych lub są one skutkiem ubocznym procesu produkcyjnego. W takiej sytuacji zarządca obiektu musi zadbać o bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników i wszystkich innych osób, które przebywają w obiekcie. Przykłady obiektów przemysłowych, w których zachodzi konieczność zastosowania punktowych detektorów gazu to m.in.:

 • hale produkcyjne i magazynowe;
 • magazyny rozpuszczalników, lakierów i farb;
 • stanowiska spawalnicze;
 • laboratoria chemiczne i zakłady przetwórstwa chemicznego;
 • pracownie fizyki doświadczalnej.

Inne obiekty, w których zachodzi ryzyko związane z gazami niebezpiecznymi to podziemne parkingi i garaże. Osoby przebywające w tego typu obiektach są narażone na niebezpieczeństwo związane m.in. z nadmiarem spalin, czyli działaniem gazów takich, jak śmiertelnie trujący tlenek węgla, dwutlenek azotu czy opary gazu LPG.

Jak wyznaczyć umiejscowienie detektora gazu?

W czasie wyznaczania miejsca dla punktowych detektorów gazu błędem byłoby kierowanie się zasadą promienia zasięgu detektora. Detektory nie mają bowiem zdolności do skanowania atmosfery w przestrzeni, w której się znajdują, ale dokonują pomiaru stężenia danej substancji w powietrzu w swoimi bezpośrednim otoczeniu. Pod uwagę przy rozmieszczaniu detektorów należy wziąć należy wziąć potencjalne źródła wycieku oraz właściwości fizyczne gazów niebezpiecznych. Dlatego detektory powinny znajdować się w odległości 1–6 metrów od miejsca, w którym może dojść do rozszczelnienia instalacji. Należy jednak pamiętać także o tym, że poszczególne gazy mogą charakteryzować się większą lub mniejsza od powietrza gęstością. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę to, żeby:

 • czujnik tlenku węgla znajdował się na wysokości głowy dorosły człowieka, czyli mniej więcej 150–200 cm od podłoża, należy jednak pamiętać o zachowaniu co najmniej 30 cm odległości od sufitu, to samo dotyczy czujników tlenu;
 • czujniki metanu lub wodoru, których gęstość jest mniejsza od gęstości powietrza, powinny znajdować się w pobliżu sufitu, z zachowaniem co najmniej 30 cm odległości;
 • czujnik gazu LPG lub dwutlenku węgla, które są mają większą gęstość od powietrza, powinien znajdować się nad posadzką, z zachowaniem przynajmniej 30 cm odległości, to samo dotyczy czujników oparów cieczy w magazynach farb i rozpuszczalników.

Równie ważną kwestią jest to, żeby detektory nie znajdowały się w pobliżu otworów wentylacyjnych czy okien, ponieważ wówczas stężenie gazów niebezpiecznych może być zaniżana, co będzie stanowiły zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie.

Zadbaj o bezpieczeństwo obiektu

Prawidłowe rozmieszczenie wszystkich punktowych detektorów gazu niesie zasadnicze korzyści w kontekście bezpieczeństwa. Jednakże żeby działały one prawidłowo, należy zastosować się do kluczowych zasad instalacji punktowych detektorów gazu.

Profesjonalne detektory gazu oraz centrale sterujące, a także wsparcie specjalistów znajdziesz w ofercie firmy Sapel.